image

„...mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké...”

Mitől református ovi?

Az alábbiakban megismerheti óvodánk lelkiségét és céljait.

Mitől református?

Az alábbiakban megismerheti óvodánk lelkiségét és céljait.

ima

Mitől református az Ég-Ígérő Érdligeti Református Óvoda?

Az óvodás gyermekek intenzív módon inkább átélik, mint megértik a hitbeli dolgokat. Ezért az óvodában kevésbé magyarázni, inkább megjeleníteni kívánjuk Jézus Krisztusba vetett hitünket. Célunk, hogy az óvodapedagógus személyes meggyőződése és természetes kisugárzása a gyermekekben megerősítse a hitelesség érzetét.
Hogyan is fog ez történni a gyakorlatban?

Imádságainkban meleg, elfogadó, bizalmas légkörben éreztetjük Isten jelenlétét, közelségét. Célunk a helyes istenkép kialakulásának segítése, azaz megéreztetni a gyermekekkel az Isten szeretetének jó ízét.

Továbbá a reggeli áhítatok, valamint az étkezések előtti és utáni imádságok jelentik az Istenre figyelés rendszerességét. Az így megszokott napirend és liturgia a rendszeresen használt szimbólumok segítségével, állandóságot, biztonságot közvetítenek a gyermekek felé.

Református, keresztyén nevelésünknek fontos pillére a bibliai történetekkel való ismerkedés, amelyet életkorhoz igazodó formában óvodapedagógusaink végeznek. Az óvodában a 3-7 éves korú gyermekek számára azokat a történeteket részesítjük előnyben, amelyek a korosztály adottságainak megfelelően Isten szeretetéről, gondoskodásáról, megbízhatóságáról és oltalmazásáról szólnak. Mindehhez keresztyén ünnepeink fontos keretet adnak.

A gyermekeknek szóló gyermekdalokon keresztül is elérhet hozzájuk Jézus Krisztus szava. A zenei nevelésen túl fontosnak tartjuk a gazdag keresztyén énekkincs (gyermekdalok) átadását.

Az óvodás korú gyermek érzelmi beállítódása miatt a hozzá közel álló felnőtt családtagok véleményét fogadja el. Az előttük lévő példa, a szülő hite, hitélete nagymértékben meghatározza az ő gondolatait, élményeit és érzéseit. Ezért fontos szerepet tölt be a keresztyén családi háttér az istenkép kialakulásában. Így a fenntartó egyházközség minden család felé örömmel kínálja fel a kísérést az Istennel egy úton való járás elősegítésére, valamint felelősségének érzi az óvoda minden alkalmazottjának lelki fejlődésének elősegítését.

A hitéletei nevelés alkalmai az Ég-Ígérő Érdligeti Református Óvodában

– Napkezdő rövid elcsendesedés, áhítat az óvópedagógus vezetésével a csoportban
– Bibliai történetek feldolgozása a gyermekek korának megfelelően
– Keresztyén gyermekdalok éneklése, lehetőség szerint gyermekkórus szervezése
– Imádságok megtanulása és közös elmondása
– Közös gyermekistentisztelet több csoport részvételével

ima

Mitől református az Ég-Ígérő Érdligeti Református Óvoda?

Az óvodás gyermekek intenzív módon inkább átélik, mint megértik a hitbeli dolgokat. Ezért az óvodában kevésbé magyarázni, inkább megjeleníteni kívánjuk Jézus Krisztusba vetett hitünket. Célunk, hogy az óvodapedagógus személyes meggyőződése és természetes kisugárzása a gyermekekben megerősítse a hitelesség érzetét.

Hogyan is fog ez történni a gyakorlatban? 

Imádságainkban meleg, elfogadó, bizalmas légkörben éreztetjük Isten jelenlétét, közelségét. Célunk a helyes istenkép kialakulásának segítése, azaz megéreztetni a gyermekekkel az Isten szeretetének jó ízét.

Továbbá a reggeli áhítatok, valamint az étkezések előtti és utáni imádságok jelentik az Istenre figyelés rendszerességét. Az így megszokott napirend és liturgia a rendszeresen használt szimbólumok segítségével, állandóságot, biztonságot közvetítenek a gyermekek felé.

Református, keresztyén nevelésünknek fontos pillére a bibliai történetekkel való ismerkedés, amelyet életkorhoz igazodó formában óvodapedagógusaink végeznek. Az óvodában a 3-7 éves korú gyermekek számára azokat a történeteket részesítjük előnyben, amelyek a korosztály adottságainak megfelelően Isten szeretetéről, gondoskodásáról, megbízhatóságáról és oltalmazásáról szólnak. Mindehhez keresztyén ünnepeink fontos keretet adnak.

A gyermekeknek szóló gyermekdalokon keresztül is elérhet hozzájuk Jézus Krisztus szava. A zenei nevelésen túl fontosnak tartjuk a gazdag keresztyén énekkincs (gyermekdalok) átadását.

Az óvodás korú gyermek érzelmi beállítódása miatt a hozzá közel álló felnőtt családtagok véleményét fogadja el. Az előttük lévő példa, a szülő hite, hitélete nagymértékben meghatározza az ő gondolatait, élményeit és érzéseit. Ezért fontos szerepet tölt be a keresztyén családi háttér az istenkép kialakulásában. Így a fenntartó egyházközség minden család felé örömmel kínálja fel a kísérést az Istennel egy úton való járás elősegítésére, valamint felelősségének érzi az óvoda minden alkalmazottjának lelki fejlődésének elősegítését.


A hitéletei nevelés alkalmai az Ég-Ígérő Érdligeti Református Óvodában

– Napkezdő rövid elcsendesedés, áhítat az óvópedagógus vezetésével a csoportban.


– Bibliai történetek feldolgozása a gyermekek korának megfelelően.


– Keresztyén gyermekdalok éneklése, lehetőség szerint gyermekkórus szervezése
– Imádságok megtanulása és közös elmondása.


– Közös gyermekistentisztelet több csoport részvételével.

© 2021 eg-igero.reformatus.hu Minden jog fenntartva Készítette:KvittMédia